SJEĆANJE


Dragi Kuvač


Dragom ocu, dedi, puncu

Istina je da si otišao zauvijek ali u našim srcima si sa nama.

Tvoja Snježana, Ivona, Bato Savić