Dragomir Topić


Tvoj lik, tvoj osmjeh plemenitost i veseli dobročudni duh su uvijek sa nama.

Volimo te Tajko,

Sandi, Sandra i Sanja