Dana 17.05.2016. navršava se 40 najtužnijih dana od kako nije sa nama naš najdraži, dobri, plemeniti


Dr.vet.med. HUSEJN (IZET) ČEHAJIĆ


Sa neizmjernom tugom i ljubavlju

Njegova porodica