Dzaid Ramadanovic

 - 

Mostar


Dvije teske godine su prosle. Sve lijepo otiso je sa tobom.
Uvijek sam u mislim sa tobom

Tvoja supruga