Dzaid Ramadanovic

Mostar


Mnogo nam nedostaješ.
Uvijek smo u mislma sa tobom

Emin sa porodicom