Džemila (Nezir) Dulalić
rođ. Semić

25.09.1933  -  29.01.2007

Draga mama i nana tvoja ljepota i plemenitost uvijek će živjeti u našim srcima.


Kćerka Elvira sa porodicom.