Poslednji selam mojoj najdražoj nani od njene Adise


Dževahira Kovač
rođ. Lončarić

1931Hvala ti za pažnju i ljubav koju si nam poklanjala.

Uzvišeni Allahu dž.š.neka te  nagradi  dženetskim baščama


 


S ljubavlju i poštovanjem,


unuka: Adisa Kovač Demir sa suprugom Dinom ,kćerkama Ernom i Elmom i sinom Edinom.