Sjećanje na našu dragu


Dževahira (Osmanagić) Halilović

09.11.2017.  -  09.11.2018.

Draga strina,

Sjećanje na tvoju plemenitost i dobrotu, zauvijek će živjeti u nama.


Edin, Dževdeta, Azra i Admir.