Na našeg voljenog supruga i oca


EDIB HUJDUROVIĆ

01.05.2011.  -  01.05.2016.

Prerano si otišao i bolno nedostaješ.
Čuvamo te nježnom ljubavlju u duši i srcu gdje vječno živiš.
S ljubavlju i poštovanjem

supruga Jasminka, kći Rialda i sin Ermin sa porodicom