Zauvijek u našim srcima...

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu i daidži


EDIB (ŠERIF) ŽIKO


Molimo Allaha, dž.š., da ti podari lijepi Džennet i svako dobro.

Sestra Mejra i sestrić Nermin sa porodicom