Tužno sjećanje


Danas se navršava 7 godina od odlaska naše najdraže


Edine Bašagić
rođ. Halilbegović


Čuvamo te u našim srcima i mislima. Uvijek si sa nama.

S ljubavlju i poštovanjem.
Porodica