SJEĆANJE povodom godišnjice od smrti naših voljenih - brata, majke i zeta


EJUB LIVADIĆ

RAZIJA LIVADIĆ

HASAN ČELIKOVIĆ


Vrijeme koje je prošlo nije umanjilo tugu zbog vašeg odlaska. Tješi nas misao da ste svojom dobrotom i čestitošću ostali u sjećanju naših komšija, rodbine i prijatelja.

Ponosni smo i sretni što ste nas naučili kako dostojanstveno živjeti.

Neka vas Allah nagradi Svojom milošću.

Jasmina Hasović sa porodicom i Mina Livadić