Navršila su se 52 dana od smrti našeg


EJUB (BAJRO) VEJO

1936.  -  2016.

Molimo dragog allaha da ti podari lijepi Džennet.

Supruga Fatima, kćerke Edina i Ševala sa porodicama.