Posljednji selam


Ekremu (Alija) Trako


Tvoji: brat Edhem, snaha Tesma, Alija i Sabina