ELA MRKAJIĆ

05.10.2017.  -  14.11.2017.

Mila princezo Ela u mislima i srcima si nam do posljednjeg našeg daha.

Tvoji: Jevrići, Tendžerići, Šepići i Samardžije