Zauvjek u našim srcima


Dana 08.04.2017. navršava se pet tužnih godina od smrti naše drage majke


Emina (Mustafa) Hasić
rođ. Palić

Bos. Gradiska


Tužni su dani bez tebe ali u srcima našim tvoj lik plemenitost i dobrota nikad ne umiru.
Neka ti je vječni rahmet.
Tvoji najmiliji

Sinovi i kćerka sa familijama