In memoriam


Emina Mujkanović
rođ. Fišeković


Kćerka Hatidža Lović sa obitelji.