Enver (Alija) Štikovac

Žepa


S ljubavlju te spominjemo, po dobru pamtimo i u srcu nosimo.

Porodica