Sjećanje na drage roditelje


Esma Tanković
rođ. Kordić

1945.  -  1983.

Meho Tanković

1935.  -  2001.

Sa ljubavlju i poštovanjem

Kćerke Amra i Aldijana sa porodicama