Prošla je godina od kada nas je napustila naša draga majka


FADILA ĆERIMAGIĆ

1927.  -  2013.

iz Trebinja


Tvoji najmiliji: Muradif, Ahmet, Rasim, Adi, Envira

Tevhid će se proučiti u Carevoj džamiji u Trebinju.