Nakon teške godine od dana 2/3. maja 2013. godine kada je naša mati i majka, sestra, tetka preselila na ahiret


Fadila (Huska) Muratović
rođ. Kazić

iz Čaplje, Sanski Most


Za dušu naše rahmetli, El-Fatiha, molim Allaha, dž. š., da joj podari lijepi Džennet i vječni rahmet.

Sinovi Hamdija i Kemo, kćeri Seida, Mediha i Mehrima, braća Husein i Meho, unučad Emina, Hana, Alma, Ajdin, Medina, Amar, Jasmina, Fadila, Husein, Ahmed, Amina, Mevludin, praunučad, bratići, snahe i zetovi.