FADILE – MIRE HADŽAJLIĆ
rođ. FOČIĆS ljubavlju i tugom,

Kćerka Mirna, brat Emir i nevjesta Enisa sa porodicom.