Faruk Filipović


Navršilo se deset tužnih godina otkako nije sa nama naš najdraži

                          prof. Faruk Filipović, dipl. ing

Hatma-dovu ćemo proučiti sutra, u četvrtak 1. decembra 2011.godine u 17.00 sati u Ženskoj medresi, Hamdije Kreševljakovića 58.

S ljubavlju i poštovanjem,

kćerka Amela sa porodicom