Zauvijek ćeš ostati u našim mislima i srcima...

Dana 27. 11. 2020. godine navršava se godina od smrti našeg voljenog supruga, oca i dede


Faruk Kabil

1941.  -  2019.

Tuzla


S ljubavlju i tugom koje ne prolaze, zauvijek u našim sjećanjima i srcima.

Supruga Advija, kćerke Alma i Amira, unuka Anesa, unuci Azur i Tarik i zet Arif