Fata Novalić
rođ. Tufo


2. 2. 2002. - 19. 6 2011

S ljubavlju i poštovanjem vas se sjećamo i spominjemo.

Kćerke: Saliha Ćeremida, Azra Mahmutagić i Mejrima Karamehmedović sa porodicama.