Posljednji selam Ati


Fatima (Ahmed) Avdic
rođ. Bahtijarevic

1954  -  29.04.2011

SarajevoDusa tvoja ranjena iz okova je izasla
i na put prema izvoru svjetova krenula,