TUŽNO SJEĆANJE

na našu dragu i plemenitu majku


FATIMA RUDIĆ - BISER, rođ. BUSULADŽIĆ

07.08.2014.  -  07.08.2022.

Hvala Ti za ljubav i sreću kojom si nas uvijek nesebično darivala.

Tvoja djeca: sin Adnan i kćerka Sanela sa porodicama