Rahmet duši našoj dragoj tetki


Da te Allah džš nagradi sa dženetom za tvoja lijepa dijela


Fikrija (Ibro) Vukas
rođ. Salihović

Sarajevo


Lijepa sjećanja na tebe će uvijek biti sa nama draga tetka Fikro.

Porodica Dzuho