Danas 6. aprila navršilo se 40 najtužnijih dana otkako nas je napustio naš dragi


Franjo Malkoč


Nismo te mogli sačuvati od smrti, ali ćemo te sačuvati od zaborava, jer smrt je jača od života, ali ne i od ljubavi prema tebi.

Tvoji namiliji supruga, djeca i unuci