Striko GOGO


Goran Jovanović

08.04.1981.  -  25.09.2017.

Dani sa tobom, sreća su bili,
prepuni smijeha, Striko mili.
Proći će vrijeme, al znaj naš Striko,
Od nas te uzeti, ne može niko.

Tvoji Stefi i Njego