Navršilo se četrdeset dana od kada je preselio na ahiret naš dragi otac i dedo


hadži HADŽO (DURAN) KARKELJA

Vogošća


Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav nego ljubav i sjećanje na tebe.

Uvijek ćeš biti sa nama.

Tvoje: kćeri Munevera, Esma i sin Sead sa porodicama