Dana. 4. septembra navršava se godina dana od preseljenja na ahiret našeg dragog amidže


Hadži-Ibrahim (Ahmed) Handžo


Dragi amidža, uvijek ćeš živjeti u našim srcima i biti dio naših lijepih uspomena.


Bratična Fatima sa Aminom.