Hadži MURIS (Senad) NIKŠIĆ


I danas kao i prvog dana strašna i velika praznina i muk, ali i spoznaja da si ti na boljem i vječnom svijetu.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Tako mi Allaha, Allah je milostiviji prema Svojim robovima nego majka prema svome djetetu!"

Stoga, molim Allaha dž. š. da mi te pazi više nego što bi te ja sama pazila, da te obaspe svojom milošću i podari ri sve Dženetske ljepote.

Tvoja majka Fadila sa suprugom Ešrefom.