Inna Lillahi ve inna ilejhi Radzi'un


Posljednji pozdrav majci naših prijatelja


hadži NERA (Đulaga) BARUČIJA
rođ. Kotorić

Sarajevo


Amina Vranić-Oztaš i Ema Ademaj