Sa ljubavlju, ponosom i poštovanjem sjećamo se našeg oca, dede, punca i svekra.


U srijedu, 24.marta 2021. godine navršava se pet godina od smrti našeg


HADŽI ŠAHZO (ADEM) MULAHMETOVIĆ

24.03.2016  -  24.03.2021

Neka ti dragi Allah podari lijepi Džennet i vječni rahmet.

Supruga hadži- Tidža sa djecom i njihovim porodicama.
Hatma dova proučit će se u petak, 26.03.2021. poslije džuma namaza u džamiji Vranići.