Posljednji selam,


Hadži Salki Kusturi


Od prijatelja: Maše, Đeme, Hase i Halida sa porodicama