Inna Lillahi ve inna ilejhi radži'un


O b a v i j e s t


Hadži Zilha-hanuma (Alija) Selmanović rođ. Jabučar
rođ. Jabučar

02.09.1924.  -  17.08.2019.

Sarajevo


Dana 9. 10. 2019. godine (srijeda) predat će se hatma dova
Hadži Zilha -hanumi Selmanović (rođ. Jabučar )
i proučiti tevhid u Begovoj džamiji, iza ikindije namaza (u 16 sati i 15 minuta).

Djeca : Nermin, Senad, Hamijeta i Hikmeta