SJEĆANJE IZ BOSANSKOG NOVOGHajrija Karabegović
rođ. Ramić

1923-2009  -  2016.

Ahmet Karabegović

1914-1990  -  2016.

Šukrija (Ahmet) Karabegović

1943-1992  -  2016.

Šahiza (Ahmet) Demirović
rođ. Karabegović

1945-1978  -  2016.

Vahid (Ahmet) Karabegović

1959-1992  -  2016.

Neka vam dragi Allah dž..š. podari lijepi dženet i vječni rahmet

Vaša kćerka i sestra Šemsa sa porodicom