Posljednji pozdrav


Preminula u Holandiji 8. novembra 2016.


Hajrija Pekmez

Čajniče


Dragoj prijateljici.

Ana Mikulic sa familijom