POSLJEDNJI POZDRAV


našoj dragoj


Hajriji Jukić


Nedostajat ćeš nam.

Prijatelji Nusret i Kika Kadrić sa porodicom.