Zauvijek si u nasim mislima i srcima


Dana 11.07.2019. navrsilo se osam godina od kako je preselio nas dragi suprug, otac i brat


Halil (Ibro) Music

11.07.2011.  -  11.07.2019.

Sarajevo


Uvijek je sa nama plemenitost i dobrota koju si nesebicno dijelio

Tvoja porodica