Poslednji Selam


Halil (Ibro) Musić

26.02.1933  -  11.07.2011

Sa ponosom i ljubavlju čuvamo uspomenu na dobrotu i pažnju koju si nam podario i plemenitost koju si nesebično dijelio.

El-Fatiha
Tvoja porodica