Hasena Šabanija
rođ. Jašarević


Bol i tuga ne mjere se vremenom već prazninom koju si ostavila iza sebe.

Tvoja plemenitost i dobrota vječno će živjeti u našim srcima. Molimo uzvišenog Allaha dž.š. da ti podari lijepi dženet i vječni rahmet.

Tvoji: Satko, Mihreta i Belmin

Tevhid će se proučiti 09.03. 2014. godine u 13 sati u kući žalosti Nahorevska br.99.