Sa tugom u srcu sjećamo se dana 9.10.2015., kad nas je napustio naš suprug, otac i dedo


Hašim (Halil) Bajramović

iz Fatnice (Bileća)


Neka mu je vječni rahmet

Supruga Hamida, djeca Zlatka, Amira i Ferida sa obiteljima