SJEĆANJE


NA NAŠEG DRAGOG


HUSNIJA (RAŠIDA) KUBUR

17.03. 2014.  -  17.03.2019.

UVIJEK SI U NAŠIM SRCIMA I U NAŠIM MISLIMA.
S LJUBAVLJU I POŠTOVANJEM,

SUPRUGA, DJECA, ZET I UNUCI