SJEĆANJE


Husnija (Džemil) Tanović


Ostavio si bol koja se ne može preboliti.Supruga Alma, sinovi Adnan i Almir sa porodicama.