SJEĆANJE

na naše drage roditelje


HUSO ŠAHBEGOVIĆ

1928.  -  2011.

iz Zvornika

NURA ŠAHBEGOVIĆ

1927.  -  2018.

iz Zvornika


Vaša dobrota i ljubav koju ste nam pružili, pratiće nas kroz čitav život.

Vaše kćerke: Azemina, Nevresa, Nezira, Hurija i Zlata sa porodicama