Ibrahim (Mustafe) Berberović


Neka ti dragi ALLAH podari lijepi dženet.

Porodica: supruga Vinka, kći Jasmina, unučad Sanjin i Sara, zet Jasmin

Tevhid će se proučiti istog dana u 17 sati u kući žalosti ulica Cvjetna br. 11