Sjećanje


na našeg dragog


IBRAHIM (ĆAMIL ) HALILOVIĆ

13.09.1980.  -  13.09.2017.

Uvijek ćeš ostati u lijepim uspomenama i sjećanjima

Tvoji: supruga Đemila sa djecom