Navršilo se godinu dana otkako je preselio na bolji svijet naš drago babo i dedo


Ibro (Salke ) Subašić


Ponosimo se što smo te imali i sa poštovanjem čuvamo uspomenu na tebe.

Supruga Vasva, sin Muris sa porodicom, kćerka Merima sa porodicom.

Tevhid će se proučiti u petak 13.05.2016. godine u džamiji u Tarčinu u 12:00 sati.